Парасомниите са категория сънни разстройства, които включват необичайно и неестествено поведение, емоции, възприятия и сънища, които настъпват при заспиване, по време на сън, по време на не-БДО част три и четири или при събуждане (Wikipedia) Някои не-БДО парасомнии са характерни за детството и честотата им намалява с увеличението на възрасттаRead More →