Добрият психолог играе ролята на водач, той ще ви научи да решавате проблемите сами, когато прецените, че имате нужда от решения. Това е професионалист с по-високо психологическо или основно медицинско образование. Можете да поискате да Ви покаже дипломи, сертификати и други документи, с които да удостовери, че психологът би могълRead More →